En kontemplativ blick

 

När vi vänder oss till Gud utan tanke på egen vinning får vi hjälp att se realistiskt på våra begär och fantasier, så att vi kan tämja den.

Så avtäcks ett ansikte format av kontemplation. Med en blick som ”älskar människorna som människor”, med Augustinus ord, och inte för vad de lovat oss eller kan ge av trygghet och bekräftelse. Och som ser den skapade verkligheten sådan den är inför Gud, utan att vilja utnyttja eller behärska över den.

 

 

Comments are closed.