Världens slut?

 

Den här veckan har vi inlett den dagliga läsningen ur Uppenbarelseboken, eller Apokalypsen som Bibelns sista bok också kallas. En genomläsning av denna bok återkommer varje år vid denna tid, från mitten av oktober och fram till adventstidens början.

Uppenbarelseboken är en profetisk-poetisk bok i samma genre som den stora profetlitteraturen. Under Andens inspiration nedtecknar Johannes sina profetior utifrån en kreativ omläsning av den hebreiska Bibelns profeter. Han förutser världens slut och hur en ny värld kommer till genom Guds beslut och kraft.

Talet om ”världens slut” och en ”ny värld” har varit föremål för åtskillig missriktad spekulation genom tiderna. Den värld som går mot sitt slut i Uppenbarelseboken är inte planeten Tellus – jorden – utan den världsordning som för bokens första läsare representerades av det romerska väldet. Världens slut är, för de små kämpande församlingarna i Mindre Asien till vilka denna skrift ursprungligen var sänd, liktydigt med romarrikets kollaps och upplösning. Gud kommer att göra upp räkningen med varje välde som styr genom våld och förtryck.

 

 

Comments are closed.