På flykt från verkligheten?

 

Efter en vecka hos karmelitnunnorna i Tromsø – ett glatt systraskap med mycket humor – påminns jag på nytt om den karmelitiska spiritualitetens kärnfråga: Hur lever man sitt liv, dag för dag, i Guds närvaro?

”För att finna Gud, och leva i Gud, måste man börja med att acceptera verkligheten sådan den är”, framhöll ofta en av Karmels stora lärare i vår tid, broder Wilfrid Stinissen. Det var en käpphäst i hans andliga vägledning. Vår olycka är att vi är på flykt från verkligheten, menade han. Och tillade:

”Människan tar första steget mot Gud genom att acceptera sin verklighet sådan den är, inte för att resignera inför den, utan för att den ska förändras och utvecklas.”

 

 

Comments are closed.