Den avgörande instansen

 

I dag inleder tidskriften Pilgrim årets sista jubileumsretreat. Den hålls på Sigtunastiftelsens refugium, en plats dit Gunnel Vallquist ofta återvände för att hämta inspiration och vägledning.

Retreaten är en plats där vi övar oss att lyssna, både till den vägledning som ges och till vårt eget inre. Om detta skriver Gunnel Vallquist vars andliga arv vi är samlade kring i helgens retreat:

Att få ta emot är en stor nåd. Det är också något man måste öva sig i. Vi har ofta svårt att lyssna, eftersom vi bara delvis lever i nuet. Vår uppmärksamhet dröjer kvar i det omedelbart förflutna och sträcker sig redan mot det kommande. Varje möte med en rådgivare, varje andlig läsning borde ske efter förberedelse i stillhet och följas av begrundan. Det är gott att lyssna till en rådgivare, men när man sedan går vidare och när man handlar, sker det på eget ansvar, och därför är det viktigt att också lyssna till den inre rösten, till samvetet, som alltid är den sista och avgörande instansen.

 

 

Comments are closed.