Fridays for Future eller Black Friday?

 

I dag krockar två parallella världar: konsumtionsfesten och klimatengagemanget. Samtidigt som marknaden ännu en gång lockar med en Black Friday går tusentals människor ut på gatorna för att kräva att världens ledare tar klimathoten på allvar.

Fridays for Future har blivit en global rörelse som förespråkar återhållsamhet, nykterhet, självbehärskning – kort sagt, fasta i en värld där ständigt ökad konsumtion är en avgörande orsak till den utveckling som den här veckan slagits fast i flera nya larmrapporter från FN: Glappet ökar snarare än minskar mellan vad världens nationer lovat åstadkomma för att begränsa utsläppen av växthusgaser och de planer som finns på att fortsätta att utvinna fossil energi. Enligt Björn-Ola Linnér, professor och klimatforskare vid Linköping universitet, visar den senaste rapporten att det inte verkar som att vi kommer att nå 1,5 eller 2,0-gradersmålet. ”Men det betyder inte att vi ska ge upp”, säger han. ”Det är en otroligt stor skillnad om vi landar på 2,1 eller 2,3 grader”, säger han.

”Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen”, har vi hört Jesus säga i den här veckans evangelieläsningar. Med tillägget att den globala krisen är förebud om en kommande ”befrielse”. Kyrkan finns i världen för att gestalta tecken på den befrielsen, att vara ett vittne om en ljusare framtid. Ett vittnesbörd som inger hopp är förenat med en livshållning formad av insikten att ”livet är mer än födan och kroppen mer än kläderna”.

Jesu uppmaning i evangeliet denna vecka, att ”inte låta era sinnen fördunklas av omåttlighet”, gäller inte bara fredagar.

 

 

Comments are closed.