En handbok för överlevnad

Läsningen av Klagovisorna har kommit att bli en del av liturgin under stilla veckan. För somliga utgör just denna läsning en av denna stora veckas höjdpunkter. Andra känner enbart obehag inför en så plågsam text. Är Klagovisorna deprimerande läsning? Eller är de tröstande? 

Det beror på läsarens utgångspunkt. För den som gjort förnekelsen till överlevnadsstrategi blir denna bibelbok en svår prövning, eftersom den rör vid sår som man inte vill kännas vid. Men för den som redan har smärtan som utgångspunkt kan den bli en lisa för själen. Bibelns mest tröstlösa bok har för inte så få människor öppnat en väg till tröst. Klagovisorna är en handbok för överlevnad i en nedsläckt värld.

Klagovisorna skapar inte smärta, de är sånger som frilägger smärtan. Det är första steget på vägen mot helande. Det finns ingen väg vidare för den som inte ger röst åt sin smärta, och inte heller för den som inte vill lyssna till andras smärta.

Comments are closed.