Den inre öknen

Den som förvärvat inre tystnad kan ta den med sig överallt. Hon ber ständigt. Men det vore absurt att tro att vi kan finna den inre tystnaden utan den yttre. Därför behöver vi platser dit vi kan dra oss undan för att smaka den tystnad som inte är frånvaro utan närvaro, inte tomhet utan fullhet.

Tystnaden tar oss med in i den verkliga öknen, den vi bär i vårt eget hjärta. Det finns ingen plats på jorden där Gud är närmare än i människans hjärta. Men vägen dit är lång. ”Den längsta resan är resan inåt.” (Hammarskjöld)

Comments are closed.