Illusionen om odödlighet

”Vad ska jag förkunna?”

– Människan är som gräset. Förgänglig som blomman på ängen. (Jes 40:6)

Om det behövde förkunnas där och då, för ett folk på väg tillbaka från exil, hur mycket mer då inte i en kultur där illusionen om odödlighet har kommit att dominera den offentliga diskursen. Vi talar nu inte om enfalden hos vissa individer i Silicon Valley som på fullt allvar tror att vi kan leva för evigt om vi bara finner den rätta teknologin, utan om ett samhällsklimat där ingen någonsin erkänner sig ha begått ett misstag. 

Illusionen om vår ofelbarhet, att vi aldrig tar fel, att vi kan försäkra oss mot allt hotfullt, har dock fått sig en rejäl törn de senaste månaderna. Och likväl finns fortfarande politiska ledare som insisterar på att de aldrig gjort några misstag.

Minns att du är dödlig, förkunnar profeten. Säg med aposteln Paulus ”Jag står inför döden varje dag” (1 Kor 15:31). Därifrån öppnar evangeliet en port till evigt liv. Men vi kommer bara igenom porten om vi kränger av oss vår självrättfärdighet, den förklädda illusionen om odödlighet.

Comments are closed.