Varför ges den helige Ande?

Få händelser belyser så genomgripande skälet till pingstens framträdande plats i ortodox teologi, liturgi och spiritualitet, som Nicholas Motovilovs berömda berättelse om sitt möte med Serafim av Sarov år 1831. En historia som legat i glömska i långt mer än ett halvt sekel när den återfanns 1903 och då publicerades i sin helhet i en Moskvatidning.

Motovilov hade länge funderat över målet med det kristna livet. I sitt möte med staretsen får han svaret. ”Det verkliga målet med det kristna livet är att förvärva den helige Ande.”

Men vad betyder det?

”Den helige Andes nåd som gavs oss i det ögonblick vi döptes, lyser i våra hjärtan trots våra fall och trots det mörker som omger oss”, fortsätter fader Serafim. Nu får Motovilov vara med om något han aldrig skulle glömma, ett transfigurerat ögonblick. Han ser, med sina fysiska ögon, det gamle omfluten av ett bländande ljus. ”Föreställ dig själv solskivan mitt på dagen och i dess ljusaste del ansiktet av den man som talar med dig”, skriver han.

Pingsten definierad som det stilla ljuset i ansikten som talar starkare än ord. 

Ikonen skriven av Robin Johansson.

Comments are closed.