”Ängslas inte, du åkerjord”

”Era söner och döttrar skall profetera” är ett av de oftast citerade bibelorden under pingsten. I vår tidebönsbok utgör de en del av ingången till såväl laudes som vesper under pingstnovenan. Orden är hämtade från ett längre avsnitt i Joelbokens andra kapitel, ett löfte som förkunnar hopp och återupprättelse. Där står bland annat:

Ängslas inte, du åkerjord,
utan jubla och gläd dig:
Herren har gjort stora verk.
Ängslas inte, ni markens djur:
utmarkens beten grönskar på nytt,
träden bär sin frukt,
fikonträdet och vinstocken ger rika skördar.

I Joels profetia tilltalas jorden och djuren innan profeten vänder sig till människorna. De förra behandlas som subjekt, inte objekt. Profeternas Gud är relationell och skapare av en värld där alla varelser står i ett förhållande till varandra. Jorden, de vilda djuren, träden, vinstocken – allt förutsätts stå i relation till Gud. Profeten ser hur de har kränkts, men också hur de ska befrias och upprättas till att blomstra och bära frukt så att de kan uppfylla sin bestämmelse. I denna beskrivning är hela naturen – inte bara människan – capax Dei, förmögen att rymma Gud med ett berömt uttryck från medeltidens teologer. Men alltför sällan uppmärksammas detta sammanhang när de verser som sedan följer citeras:

Det skall komma en tid
då jag utgjuter min ande över alla.
Era söner och döttrar skall profetera,
era gamla män skall ha drömmar,
era unga män se syner.
Också över slavar och slavinnor
skall jag då utgjuta min ande.

Upprättelsen av den icke-mänskliga skapelsen hör för profeten Joel samman med löftet om Anden. Sambandet mellan den fruktbärande jorden och utgjutelsen av helig Ande förstärktes dessutom genom att den högtid under vilken Anden gavs – pingsten – utgjorde kulmen på två skördefester i Israel, när man frambar förstlingsfrukten från såväl vete- som kornskörden. 

Både den mänskliga och den icke-mänskliga skapelsen omfattas av Andens pingst och Guds plan att återlösa världen. De hebreiska profeterna förkroppsligar Guds patos för allt levande. Pingsten är den händelse som gör kyrkan till ett folk som finns i världen för att i handling, hållning och ord inge hopp om en slutlig restaurering av hela skapelsen.Fastebloggen önskar sina läsare en glad pingst. Veckan efter pingst, högtidens oktav, är fastefri. Måndagen den 8 juni inleds apostlafastan.

Comments are closed.