Vad är stillhet?

En broder frågade en abba: ”Vad är stillhet och vad är nyttan med den?” 

Abban svarade: ”Stillhet är att sitta i cellen med insikt om och fruktan för Gud och avhålla sig från att hysa agg och från att se ner på andra. En sådan stillhet föder alla dygder och skyddar munken från fiendens brinnande pilar och låter honom inte bli sårad av dem.”

I morgon inleds Gudsmodersfastan.


Comments are closed.