Ensamrätt till Jerusalem?

Det är både motsägelsefullt och tragiskt att namnet Sion, så förknippat med hopp och förväntan för såväl judar som kristna, har blivit upphov till häftiga tvister. Sionism har blivit ett kodord: Det som signalerade hopp för en skingrad och förnedrad gemenskap, utlöser i dag fruktan och misstänksamhet hos många. Inom stora delar av den muslimska världen representerar det aggression och oförsonlighet. Att ta ställning mot sionism har blivit näst intill liktydigt med att ifrågasätta själva hjärtat i den judiska identiteten.

Hur ska man som kristen se på det fenomen som i modern judendom kallas sionism? Och vad händer när kristna plockar upp begreppet i sin egen teologi?

Under de sex år jag arbetade med min bok om profeten Jeremia, Alla himlens fåglar har flytt, besökte jag återkommande Det heliga landet, inte minst för att vandra i profeternas fotspår. Under ett av besöken mötte jag teologen Robert Smith från Oklahoma, själv med bakgrund i evangelikal tradition. Han har ägnat sin forskning åt den kristna sionismens rötter, och förklarar hur begreppet ”kristen sionism” är långt ifrån entydigt. Men det har vissa gemensamma nämnare. Robert Smith ger följande definition: ”Att utifrån vissa kristna övertygelser agera politiskt för att främja och bevara judisk kontroll över de geografiska områden som i dag utgör Palestina och Israel.”

Att vara Israelvän är med andra ord långt ifrån liktydigt med att identifiera sig som kristen sionist. När Robert Smith för några år sedan skulle ha release på sin bok om den kristna sionismens rötter hemma i Oklahoma, satt hans mormor Alice, 94 år, på första bänken. Hon hade alltid haft en stark kärlek till det judiska folket. ”Jag hade nog, lite föraktfullt, betraktat henne som en kristen sionist”, berättar Robert Smith. ”Och nu tänkte jag att jag skulle ställa några testfrågor.”

  • Granma Alice, tror du att Jesus ska komma tillbaka?
  • Av hela mitt hjärta! Han kan komma i dag.
  • Granma Alice, tror du att Bibelns löften till Israel fortfarande gäller?
  • Vartenda ett! Gud sviker inte sina löften till sitt folk.
  • Granma Alice, tror du att judarna bör ha laglig ensamrätt till Jerusalem?
  • Nej, varför skulle jag göra det? Jag har alltid trott att Jesus vill att vi ska dela allt.

Robert Smith kommenterar: ”I den stunden visste jag: ”Nej, granma Alice är inte en kristen sionist.”


Comments are closed.