Be som du kan

Engelsmannen John Chapman (1865–1933), en av sin tids mest eftersökta andliga vägledare, skriver i sina brev om bön att det bara är två saker man behöver veta om bön.

För det första: be som du kan, inte som du inte kan.
Med andra ord, finn det som fungerar. De former och den ”regel” för bön som hjälper dig att hålla i. Det kanske inte alltid känns spännande och lockande, men är i längden alltid livgivande. Bönen kommer då att se olika ut för olika människor, och det finns ingen anledning att gå omkring och antyda att andra borde göra som du gör.

För det andra: Ju mindre du ber, ju värre blir det.
Ju mindre vi ger tid åt att låta Guds verklighet beröra oss, desto starkare grepp kommer våra myter, fantasier och föreställningar om oss själva att få om oss. Vi ger aldrig ger Gud möjlighet att på allvar komma åt oss och befria oss från kretsandet kring vårt eget.


Comments are closed.