I avsaknad av böcker?

En av den tidens vise män kom till den helige Antonios i öknen och sade: ”Fader, hur kan du leva här i avsaknad av all den tröst som böcker ger?”

Antonios svarade: ”Min bok, käre filosof, är allt skapat, och närhelst jag önskar kan jag där läsa om Guds verk.”


Comments are closed.