Vill du bli min biktfar?

Vad är då förutsättningen för ett omvänt skifte, från det pragmatiska till det kontemplativa?

När en uppskattad fransk präst och andlig ledare under 1600-talet fick frågan från en kvinna ur aristokratin om han ville bli hennes själasörjare, svarade han:

– Ja, på ett villkor: Att du går långsammare, talar långsammare och äter långsammare.


Comments are closed.