Pastor Pambo (I)

Man sa om pastor Pambo att han hade den egenskapen utöver många, att om han blev tillfrågad om ett ord i Skriften eller ett andligt ord, svarade han inte genast utan sa att han inte kände till ordet. Och om man frågade honom på nytt, gav han inte något svar.


Comments are closed.