Mässans höjdpunkter

Läsningen av evangeliet i söndagens mässa är en manifestation av inkarnationens mysterium, och därmed en av liturgins höjdpunkter. När läsningen föregås av procession blir denna en levande bild av Kristi ankomst till världen. Diakonens utrop inför läsningen – Vishet, var uppmärksamma! – manar oss till särskild uppmärksamhet och vördnad när vi ska lyssna till vad Kristus vill oss. Prästen ber tyst inför läsningen: Rena mitt hjärta och mina läppar, allsmäktige Gud, så att jag rätt förkunnar ditt heliga evangelium.

I en predikan kommenterar Ceasarius av Arles på 500-talet hur Ordet och Eukaristin i mässan är likvärdiga uppenbarelser av Kristi närvaro:

Säg mig, vad tycker ni är mera värt, Guds ord eller Kristi kropp? Vill ni ge rätt svar så ska ni förstås säga att Guds ord inte är mindre värt än Kristi kropp. Hur noga aktar vi oss inte för att tappa minsta smula på golvet när man räcker oss Kristi kropp? Med lika stor omsorg måste vi se till att inte något av Guds ord, som skänks oss, går till spillo i vårt hjärta medan vi tänker på annat eller pratar. Den som hör Guds ord slarvigt är inte mindre skyldig än den som genom oaktsamhet låter Kristi kropp falla till golvet.

(Citatet av Ceasarius av Arles är hämtat från Anders Piltz: Liturgins tecken)


Comments are closed.