HISTORIA

 Kommunitetslivet i Bjärka-Säby tog sin början 1996 när Sionförsamlingen i Linköping, som tillhör pingströrelsen, skapade möjlighet för människor att under en begränsad period av ett eller två år gestalta ett liv i gemenskap i ekumenisk anda. Intentionen från donationen av Nya Slottet från släkten Ekman till Sionförsamlingen 1980 fick därmed ytterligare ett konkret uttryck.

Genom kommunitetens närvaro på platsen fick miljön ett dagligt gudstjänstliv vilket tillammans med retreater och olika slag av möten arrangerade av tidskriften Pilgrims gjorde Bjärka-Säby till en allt viktigare ekumenisk mötesplats. Det ledde med tiden till framväxten av en utvidgad kommunitet, samtidigt som det tidigare kommunitetslivet fortsatte att gestaltas så som ett husfolk på platsen. Konstituerandet av kommuniteten i dess utvidgade form skedde på pingstdagen 2008, med målsättning att vara ett stöd att leva i Kristi efterföljd på den plats där var och en som tillhör Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby bor.  

Genom att följa en regel får kommunitetens medlemmar vägledning och näring för sitt kristna liv utifrån den spiritualitet som präglar dess gemenskap. Regeln kan tillämpas av den som lever i såväl äktenskap som celibat. Den är i dag till största delen en lekmannakommunitet som består av människor som bor på olika håll i Skandinavien och tillhör olika kyrkor. Sionförsamlingen och Ekumeniska Kommuniteten har ett nära samarbete för att tillsammans stärka och utveckla den ekumeniska miljön på Nya Slottet. Det kommunitetsliv i form av husfolk som Sionförsamlingen tog initiativ till 1996, utgör alltjämt en självklar och viktig del av det rika liv som gestaltas på Nya Slottet Bjärka-Säby

Sedan 2013 är även  Antoniosgården på Kållandsö en del av Ekumeniska Kommuniteten. Där firas dagliga gudstjänster, ges möjlighet till personlig retreat och kurser i ikonografi. Tideböner och ökenmässor firas i dag även på en rad platser inom Ekumeniska Kommuniteten i samverkan med lokala församlingar i Norden.