HUSFOLKET

 

Som husfolk förbinder man sig till en period av ett halvår eller längre på Nya Slottet. Husfolket arbetar sex timmar dagligen för sitt uppehälle, deltar i de regelbundna gudstjänsterna och får varje vecka undervisning i olika ämnen. Den som önskar vara en del av husfolket gör till att börja med en provvecka. För mer information om husfolket: forvaltare@nyaslottet.se