IKONER

 

I Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby finns flera personer som efter utbildning i Johannes Teologens ikonmålarskola i Johannesakademin, utvecklat en skicklighet i ikonmålning enligt kyrkans kanoniska tradition. Som ikonograf på heltid är Robin Johansson verksam. Han bor på Kållandsö och har sin ikonverkstad på Antoniosgården. På Nya Slottet finns såväl handmålade som tryckta ikoner av Robin Johansson till försäljning.

Här är några exempel på Robin Johanssons ikoner, som används som festdagsikoner i gudstjänsterna i Bjärka-Säby: Den heliga Treenigheten, Ömhetens Gudsmoder och Gråt inte, o moder.  www.ikonverkstaden.se

 

_MG_1913_700_MG_2412_700_MG_4627_700-1