KONTAKT

Allmänna frågor: info@ekumeniskakommuniteten.se (eller info@ekibs.se).
Telefon: 0760 08 42 47

Anmälningar till retreater, resor m m: anmalan@ekumeniskakommuniteten.se
(eller anmalan@ekibs.se).

Föreståndare Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby:
Jonas Eveborn
preses@ekumeniskakommuniteten.se (eller preses@ekibs.se).
Telefon: 0730 20 87 53

Postadress:
Nya Slottet Bjärka-Säby
S-589 64 Sturefors

Org.nr. 802447-5645

För information om autogirogåvor
till kommuniteten maila: anmalan@ekibs.se

Bankgiro: 461-0713
Plusgiro: 530838-2
SWISH:1231223197