LÄNKAR

tidskriftenpilgrim.ekibs.se – Tidskriften Pilgrims hemsida för bokning av retreater på
Nya Slottet och beställning av prenumeration och äldre utgåvor.

www.johannesakademin.se – Johannesakademins kursprogram och blogg.

antoniosgarden.se – Antoniosgården på Kållandsö. Ikonverstad, kapell och gästrum. En del av Ekumeniska Kommuniteten.

www.ikonverkstaden.se – handmålade ikoner av Robin Johansson, medlem av EKiBS.

www.nyaslottet.se – Officiell hemsida för Nya Slottet Bjärka-Säby.

www.monasterodibose.it – Ekumenisk vänkommunitet i norra Italien som bidragit med stor inspiration till vår gemenskap.

www.levendevand.dk – Inspirerande hemsida aktuell undervisning redigerad av Grethe Livbjerg, pionjär inom den danska retreatrörelsen och regelbunden skribent i tidskriften Pilgrim.

www.stmacariusmonastery.org – Makariosklostret i Egypten, vars nutida andlige ledare
var fader Matta al-Miskin (+2006).

www.mariavall.se – Jesu moder Marias kloster i Tomelilla.

www.benedictuskloster.se – Ingmar Svanteson och Den Helige Benedictuss kloster
beläget intill Mariavall i Tomelilla kommun.

monasterechevetogne.com – Kloster i Belgien som firar både västlig och östlig
liturgi. Har sin bakgrund i visionen att bygga broar mellan kyrkorna.

www.taize.fr/sv – Ekumeniska kommuniteten i Taizé.

www.svspress.com – St Vladimir’s Seminary press. Litteratur som utges från det
ortodoxa seminariet i New York finns i Johannesakademins bibliotek.

www.artos.se – Artos bokförlag med betydande utgivning av patristisk och monastisk
litteratur.

www.strekmag.no – Det norska ekumeniska magasinet Strek står oss nära. Redaktör är
Asle Finseth.

www.sobornost.org – The Fellowhip of St Sergis & St Alban. En ekumenisk gemenskap i England grundad 1928 som verkar för att bygga broar mellan öst och väst i kyrkan och
bland annat utger tidskriften Sobornost. På hemsidan finns möjlighet att få tillgång till
äldre årgångar av denna tidskrift. En guldgruva!

www.schmemann.org – artiklar och föredrag av fader Alexander Schmemann.

www.holytrinityorthodox.com/calendar/ – utmärkt översikt av det ortodoxa liturgiska
året.

www.copticchurch.net – Koptiska kyrkans officiella hemsida.