LECTIO DIVINA

Bild: Zandra Erikshed

I söndagens gudstjänst bär vi in Evangelieboken i processionen. Så gestaltas en bibelsyn: Kristus kommer till oss genom sitt Ord! Genom den andliga läsningen av Bibeln, i kyrkans tradition kallad lectio divina, låter vi Guds ord bli vår bön, en del av vårt personliga samtal med Gud och vårt sökande efter en djupare gemenskap med Jesus Kristus som är det levande Ordet. Bröderna och systrarna på Nya Slottet avsätter en halvtimme varje morgon, innan arbetets början, för lectio divina i evangelierna. Alla kommunitetens medlemmar uppmuntras att på motsvarande sätt meditera över den dagliga evangelietexten i lektionariet.

Via länken nedan kan du läsa en artikel som bygger på Enzo Bianchis bok Att be Guds ord, om hur lectio divina har beskrivits i den monastiska traditionen.

Om lectio divina