LEKTIONARIUM

Gå till Lektionarium
Läs Lektionarium direkt på nätet

Vårt lektionarium – ordningen för läsning ur Bibeln – innehåller tre dagliga bibelläsningar. En av dessa är hämtad från Gamla testamentet, en från Nya testamentets epistlar och en från evangelierna. Urvalet av texter i vårt lektionarium har sammanställts av Enzo Bianchi, tidigare prior för kommuniteten i Monastero di Bose i Italien.

Genom att använda ett lektionarium får vi hjälp att läsa Bibeln enligt den tradition som kallas lectio continua: vi läser oss igenom hela Bibeln och blir hemmastadda i dess rika och förunderliga värld.  Under en treårsperiod vandrar vi genom Gamla testamentet och varje år läser vi igenom hela Nya testamentet. Ordningen för bibelläsning är anpassad till kyrkoårets tider.

Bilden: Enzo Bianchi undervisar om Lectio Divina i Slottskapellet under Präst- och pastorsmötet 2012