LÖFTET

Den som genom löfte inträder i kommuniteten förbinder sig till en andlig disciplin som omfattar ett mått för dagen, ett för veckan och ett för året. Löftet innebär att vi

  • ber minst en daglig tidebön.
  • varje vecka firar en eukaristisk gudstjänst företrädesvis i den församling vi tillhör.
  • deltar i minst en retreat årligen.