ORA ET LABORA

Bön och arbete – den klassiska benediktinska devisen har präglat Bjärka-Säby i över ett sekel. Den utgjorde godsägare Oscar Ekmans valspråk, och lever i dag vidare på Nya Slottet i en livsrytm där bönen och arbetet formar hela livet till en gudstjänst. De fyra dagliga tidebönerna är en påminnelse om att vi alltid lever i Guds närvaro och är kallade att gestalta Guds rike på livets alla områden. I eukaristin tar vi emot det offer som Kristus ständigt frambär, för att våra liv skall bli ett bröd som bryts och delas för världens liv.