RETREATER PÅ NYA SLOTTET

 

På Nya Slottet Bjärka-Säby erbjuds flera former av retreater. Ekumeniska Kommuniteten inbjuder till retreater för såväl medlemmar som noviser, men dessa är även öppna för våra vänner som vill bekanta sig med kommunitetens spiritualitet.

Utöver dessa anordnas ett flertal retreater årligen genom tidskriften Pilgrim. Det är både temaretreater med föredrag utifrån ett givet ämne och personligt vägledda retreater där varje retreatdeltagare mediterar över texter från Bibeln och möter en erfaren vägledare i dagliga samtal. Programmet för Pilgrims retreater återfinns på http://tidskriftenpilgrim.ekibs.se/retreater-pa-nya-slottet-bjarka-saby/

Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag i retreaten inleds med mässa och fyra dagliga tideböner firas i Slottskapellet och Övre salen.

Tystanden är retreatens stora gåva till oss och samtliga retreater på Nya Slottet hålls under tystnad. Det innebär att deltagarna inte samtalar med varandra och under måltiderna spelas musik.

Möjligheten finns också att som grupp komma till Bjärka-Säby för egen retreat och dela livet i vår gemenskap. Bokning sker då genom Nya Slottets husmor, 013-232560 eller husmor[AT]nyaslottet.se.