Gregorios av Nazianzos 330-390

 

3 janGregorios av Nazianzos föddes omkring 330 i provinsen Kappadokien i nuvarande centrala Turkiet. Han fick sin utbildning i regionens huvudstad, Caesarea, och fortsatte sina studier i dåtidens filosofiska centrum, Alexandria. I Egypten mötte han den respektingivande biskopen, Athanasios, och kunde inte undgå mötet med den pågående ökenväckelsen.

Från Alexandria bar vägen till akademin i Aten, där han ägnade sig åt kompletterande studier tillsammans med barndomskamraten Basileios från Caesarea.  År 359 bryter Gregorios upp från Aten och återvänder hem till Kappadokien. Han brottas med sin framtid och när han en kort tid efter hemkomsten låter döpa sig var det en tydlig signal till omgivningen – Gregorios ville den helhjärtade efterföljelsen som kristen.

Gregorios liv och författarskap utmärks av ett sökande efter en väg mellan ytterligheter, en via media. Vart går vägen för den vanlige kristne, för män och kvinnor som står mitt uppe i det dagliga livets alla plikter? Hur kan man sköta ett arbete, ha omsorg om hem och familj, och samtidigt leva ett rikt andligt liv?

Själv hungrade efter Gud och längtade till tystnaden. Men omgivningens förväntningar var av ett annat slag. I slutet av år 361 blev han, motvilligt, prästvigd i sin hemförsamling i Nazianzos.. Några år senare kallar man på honom från Konstantinopel där det pågår slitningar i kyrkan. Inom något år är Gregorios biskop i världshuvudstaden. Gregorios kraftfulla ledarskap och bländande predikningar samlar skarorna och många av dem som skingrats av de förvirringens vindar som blåst finner ett andligt hem i under hans herdeskap.

Samtidigt har tiden mognat för ett nytt kyrkomöte. Gregorios utses till ordförande i mötet, men när han märker hur de kyrkopolitiska frågorna tar över, avsäger han sig både ordförandeskapet och uppdraget som biskop, och lämnar för gott staden. Gregorios återvänder till Nazian där han tillbringar de återstående sex åren av sitt liv i stillhet på familjens egendom i Arianzos. Han ägnar sig åt bön och läsning, skriver poesi och författar brev, och står till förfogande för människor som söker upp honom för att få vägledning.

Hela hans liv hade varit en kamp med den svårlösta konflikten mellan själens längtan efter Gud och kyrkans kallelse till tjänst. I denna brottning vann hans eget liv den dynamik som gjorde honom till en av den tidiga kyrkans stora ledare och hans andliga författarskap till ett av de främsta i kyrkans långa historia.

 

 

Comments are closed.