Samuel Halldorf (1930-2009)

När pastor Samuel Halldorf en sommardag 1979 fick ett telefonsamtal från en okänd person som frågade om Sionförsamlingen var intresserade av ett slott, inleddes en process som skulle leda till donationen av Nya Slottet till Pingstkyrkan i Linköping och på nytt placera Bjärka-Säby på Skandinaviens andliga karta. Han ”hade ett helt avgörande inflytande på att gåvan av Nya Slottet överhuvudtaget kom till stånd – genom det förtroende han ingav”, sa en av donatorerna, Harald Ekman, 20 år senare.

För sitt engagemang för Bjärka-Säby och sitt ledarskap vid upprustningen och utvecklingen av Nya slottet tilldelades Samuel Halldorf kulturnämndens honnörsstipendium i Linköping 1992. Nio år senare mottog han av Sigtunastiftelsen Manfred Björkquist-medaljen, för arbetet med att låta Bjärka-Säby bli ett andligt och kulturellt centrum ”med en anda som påminner om den som fanns i Sigtuna på Manfred Björkquists tid”, som motiveringen löd.

Samuel Halldorf var en visionär ledare och på samma gång praktiskt sinnad med blick för den enskilda människan. När han 1979 tillträdde som Sionförsamlingens föreståndare fick han leda Pingstkyrkan i Linköping genom ett av dess mest dynamiska årtionden. Församlingen växte genom nya människor som kom till tro och vann respekt i samhället för sina insatser. Publicisten och författaren Bertil Torekull karaktäriserade Samuel Halldorf som ”barfotapastorn”, för hans sätt att ”fylla sin dag med gärningar som ytterst syftade till att göra människor gott”. Men ”hans mästarprov som entreprenör är och förblir Bjärka-Säby”, skrev Torekull.

Född i Södertälje 1930 kom Samuel Halldorf från en släkt av pastorer och missionärer som tillhörde pionjärerna i den svenska pingströrelsen. Redan mot slutet av tonåren inledde han i Tranås den gärning som pastor, som med tiden kom att innebära ledarskap i ett flertal större pingstförsamlingar, bland annat i Norrköping, Sundsvall, Göteborg och Linköping. Som pastor verkade han framför allt för två saker: att nå nya människor med evangeliet och att forma en församlingsmiljö där bibelstudiet hade en central plats.

Samuel Halldorf representerade en frikyrklig tradition av andligt mod och allvar i tron, av trohet mot det en gång givna och på samma gång öppenhet och nyfikenhet inför det outforskade. När han på 1970-talet tillsammans med sin familj tillbringade ett år i USA och två år i Australien, fördjupades den ekumeniska övertygelse som kom att prägla verksamheten på Bjärka-Säby. Teologiskt var det öppna sinnelaget framsprunget ur ett av hans oftast citerade bibelord, som Sionförsamlingen gjorde till sitt motto under hans ledarskap: ”För Gud är allting möjligt.” Efter att inför sin pension 1990 ha lämnat uppdraget som föreståndare, fick Samuel Halldorf se ännu en av sina visioner förverkligas, när han ledde uppbyggnaden av den kristna äldrecentret Duvan i Linköping. Han insomnade i sitt hem den 20 mars 2009 efter en kort tids sjukdom.

 

Comments are closed.