Jungfru Marie besök


Jungfru Marias besök hos Elisabet , skildrat i Lukasevangeliets första kapitel, har fått en egen fest under kyrkans heliga år. Den infaller i västkyrkan den 31 maj, i tiden mellan pingst och firandet av Johannes döparens födelse, medan östkyrkan firar denna fest den 2 juli. Det är under detta besök Maria utbrister i den lovsång, Magnificat, som kyrkan över hela världen sjunger i sin vesper

Lukas berättar att när Maria fått besök av ängeln Gabriel, begav hon sig till bergslandet för att besöka sin kusin, Elisabet, som också väntade sitt barn. Hennes son, Johannes Döparen, skulle bli vägröjare för Messias. Maria är fylld av Guds närvaro, och hon bär denna närvaro till världen ”i ett språng av glädje”, som kyrkofadern Ambrosius uttrycker det.

När Johannes sparkar till av glädje i Elisabets moderliv, får Maria profeternas erkännande. Elisabet fylls av Helig Ande och utbrister i den bekännelse som kyrkan skulle göra till sin: ”Hur kan det hända mig att min Herres mor kommer till mig?” Hon är den förste som tilltalar Maria som Guds moder, och därmed bekänner sin tro att barnet hon bär, och skall föda, är Gud av Gud. Sedan dess har kyrkan vördat Maria som Guds moder, medveten om att Marias mysterium kan inte skiljas från Jesu mysterium.

I den latinska delen av kristenheten började detta besök årligen firas redan på 500-talet, och då den tredje söndagen i advent. Franciskanerna introducerade den som en högtidsdag 1263. Festen påbjöds i hela västkyrkan av påven Bonifatius IX år 1389, och dess datum ändrades då till den 2 juli, den åttonde dagen efter firandet av Johannes Döparens födelse. Detta som ett led i försöken att hejda kyrkans splittring, eftersom den först firades i den bysantinska liturgin på den dagen.

I den katolska kalendern kom man ändå att välja den 31 maj för festen, den dag som avslutar den månad som traditionellt har varit tillägnad Maria, men också för att det är bibliskt motiverat: Marias besök hos Elisabet skedde efter bebådelsen, men innan Johannes födelse. Samma datum har därför även antagits av den anglikanska kyrkan.

 

Bilden: Jungfru Marie besök, fresk från Monastero Matris Domini i Bergamo.

 

Comments are closed.