Justinus Martyren (100-165)

 

Justinus Martyren, som också kallats Filosofen, var född av grekiska föräldrar under tidigt 100-tal och uppväxt i Flavia Neapolis, det gamla Sikem i Samarien. Från tidiga år kom frågorna om tillvarons mysterier och livets mening att uppta honom. Sanningsfrågorna utgjorde hans drivkraft. I det rastlösa sökandet efter livets mening kan vi känna igen något av senantikens andliga oro.

Justinus sökte svar på livets gåtor i många av samtidens filosofiska riktningar. Han gick från den ene läraren till den andre, men det var först när en åldrad kristen man en dag slog följe med honom på en strand vid Medelhavet som han fick den vägledning som öppnade evangeliet för honom. Det var ett kort möte, men innebar en radikal vändpunkt i hans liv. Han skriver: “Omedelbart flammade en gnista upp inom mig och jag greps av en kärlek till profeterna och de män som var Kristi vänner.”

Det var alltså sökandet efter sanningen som ledde Justinus till kristendomen. Och det var försvaret av den kristna tron som sann och trovärdig som skulle bli hans livskallelse. Han är den förste i raden av framstående andliga lärare under 100-talet som ger sanningen högsta prioritet i sitt försvar av kristendomen. Hans mest kända skrift är hans Apologi i två delar där han för dialog med en judisk lärare, Tryfon, och framställer evangeliet som den sanna filosofin.

Efter att ha varit kringresande under flera år beger sig Justinus till Rom under Antoninus Pius tid som kejsare. Där slår han sig ner och grundar en filosofskola på evangeliets grund. Han författar en rad skrifter och för den kristna trons talan inför Roms samlade maktelit. Justinus utmanar till och med kejsaren att låta sig ledas av rättvisa och sanning i sin bedömning av de kristna

Justinus är också känd för att han har gett oss den äldsta bevarade beskrivningen av hur söndagens gudstjänst firades i den unga kyrkan. Av hans skildring framgår hur eukaristin vid denna tid firades varje söndag enligt en ordning som vi senare känner igen i kyrkan i både öst och väst. När liturgin med tiden utvecklas och får en rikare gestalt, är det utifrån det grundmönster som Justinus tecknar.

Apologeten Justinus blev genom sitt oförskräckta försvar av den kristna tron Justinus Martyren, det namn genom vilket han är mest känd i kyrkohistorien. En officiell domstolsrapport bekräftar hans martyrium och ger en utförlig beskrivning av hans död. Tillsammans med sex andra kristna bekännare, sina trognaste lärjungar, avrättades Justinus i Rom genom halshuggning år 165.

 

 

Comments are closed.