Evelyn Underhill (1875–1941)

 

Evelyn Underhill föddes i Wolverhampton, England, år 1875. Fadern var advokat och hemmet inte särdeles religiöst, men Evelyn hade tidigt andliga erfarenheter. I en mening handlade hennes liv därefter om att försöka tyda dessa erfarenheter.

Långsamt rörde hon sig mot den kristna tron, och tog vid drygt 30 års ålder slutligen steget att bli kristen. Hon attraherades av den Katolska kyrkan, men på grund av samtida kontroverser avstod hon från att konvertera, och kom i stället att tillhöra den Anglikanska kyrkan i England.

Underhill var intellektuell och en driven författare. Hon studerade och skrev en mängd böcker. År 1911 utkom Mysticism. A Study of the Nature and Development of Man’s Spiritual Consciousness. Här studerade hon människans väg till Gud utifrån den kristna mystika traditionen. Utan att förlora i intellektuell skärpa förmådde hon närma sig denna tradition inlevelsefullt och engagerat, i kontrast till den kyliga förmenta objektivitet som präglade många tidigare studier. Det kom att bli en av de mest inflytelserika religiösa böckerna i Storbritannien under första hälften av 1900-talet.

År 1907 hade Evelyn gift sig med advokaten Hubert Stuart Moore, men hon fortsatte att författa under sitt flicknamn Underhill.

Hon var samtidigt mån om att inte enbart ägna sig åt böckerna. ”För att tjäna vår Herre på ett fulländat sätt måste Marta och Maria förenas”, sa hon ofta. Därför studerade hon och skrev på morgnarna, och ägnade sig på eftermiddagarna åt tjänsten för nästan i form av socialt arbete i slummen och andlig vägledning.

Under åren efter hennes omvändelse var hennes kristna tro teistiskt präglad med en huvudsaklig betoning på ”det andliga”. Med tiden fördjupades emellertid hennes uppskattning av kyrkans institutionella gestalt och sakramentala liv, och med detta fick hennes fromhet en tydligare kristocentrisk karaktär.

Evelyn Underhill var en respekterad akademiker och fick hederspositioner vid flera universitet. Hon anlitades ofta som föreläsare, och var den första kvinna som fick möjligheten att föreläsa för präststuderande i Anglikanska kyrkan. Hon ledde retreater och var dessutom en prisbelönt bokbindare.

Evelyn Underhill dog den 15 juni 1941 i en ålder av 65 år.

 

Comments are closed.