Bo Giertz (1905-1998)

 

13 juliNär Bo Giertz i sin fars fotspår började studera medicin vid Uppsala universitet betraktade han sig själv som ateist. Efter en tid avbröt han sina medicinska studier och övergick till latin, grekiska och antikens historia. Men så inträffade en avgörande händelse i hans liv: efter att 1925 ha lyssnat till ett föredrag av lekmannapredikanten Natanael Beskow beslöt han sig för att överlämna sitt liv åt Jesus och bli kristen. Snart klarnade även kallelsen och han började studera till präst. Bo Giertz skulle bli en av 1900-talets mest framstående kristna ledare i Sverige och även nå internationell ryktbarhet som luthersk teolog och författare.

Sin första komministertjänst fick Giertz i Torpa i Östergötland 1939, där han framträdde som en högkyrkligt profilerad präst. Bo Giertz var en väckelsepräst med ett brinnande hjärta för mission och kyrkans förnyelse. Han förespråkade söndaglig mässa och inspirerade prästerna till ett fördjupat böneliv med hjälp av tidegärden. Under de tio åren som präst i Torpa skrev han flera av sina böcker, till de mer kända hör den kyrkohistoriska romanen Stengrunden som även filmatiserats. I prästgården inhystes under Andra världskriget flyktingar från den danska motståndsrörelsen.

År 1949 utnämndes Bo Giertz till biskop i Göteborgs stift, ett uppdrag han hade fram till sin pensionering 1970. Som biskop emeritus genomförde han en fullständig nyöversättning av Nya testamentet. Den blev klar 1981 och anses av många kunna mäta sig med den officiella översättningen NT 81, som blev färdig samma år.

Bo Giertz dog den 12 juli 1998 i en ålder av 93 år.

 

 

Comments are closed.