Ignatios av Antiochia (ca 35–107)

Omkring år 70 blir Ignatios biskop i Antiochia i norra Syrien, en av den unga kyrkans viktigaste församlingar. Han tillhör de “apostoliska fäderna”, urkyrkans mest betydande andliga ledare i generationen efter apostlarna. I sin person förenar Ignatios många av de drag som kom att bli utmärkande för de första århundradenas kyrkoledare. Han står upp för tron på inkarnationen mot de begynnande förskjutningarna i synen på Jesus som sann Gud och sann människa, han värnar med sitt liv kyrkans enhet och slutar som martyr.

Ignatios har efterlämnat den äldsta samlingen kristna brev utanför Nya testamentet. Under kejsar Trajanus regering (98-117) dömdes han till vilddjuren och fördes från Antiochia till Rom eskorterad av soldater. Längs vägen tillåts han besöka eller ta emot besök av kristna på de platser han passerar. Under sin resa skriver han brev till församlingarna och deras ledare. Sju av breven finns bevarade, och det är framför allt genom dessa vi känner honom.

Breven från Ignatios penna ger en inblick i de kristnas syn på martyriet i urkyrkan. När Ignatios får veta att de kristna i Rom försöker rädda honom undan kejsarens hand, och därmed hindra honom att följa den inre röst som kallar honom att återvända till Fadern, skriver han ett uppfordrande brev till dem och vittnar om sin längtan att bli lik Kristus i en död som hans. Han profeterar om sitt förestående martyrium: ”Jag är Guds vete, och genom vilddjurens tänder blir jag mald så att jag kan visa mig vara ett rent Kristi bröd.”

Sin största betydelse har Ignatios fått genom sitt sätt att klargöra hur kyrkan bör ledas. Hans omsorg om kyrkans enhet präglar allt han skriver, och det är mot den bakgrunden han utifrån Nya testamentet lägger en grund för församlingarnas ledarskap som bestått genom hela kyrkans historia. Enheten utgår för Ignatios från Eukaristin, Kristi sanna kropp, som firas när kyrkan samlas omkring biskopen och hans kollegium av presbyterer, vars uppdrag är att samla de troende så att det blir en hjord och en herde.

Ignatios blev enligt traditionen den förste att som kristen lida martyrdöden på Colosseum i Rom, troligen omkring år 107.

 

 

Comments are closed.