Aposteln Andreas

 

Det första man slås av när det gäller Andreas är hans namn: det är grekiskt, inte hebreiskt. En antydan om en inte oviktig kulturell öppenhet i hans familj. Grekiskt språk och kultur var påtagligt närvarande i Gallillen där Andreas växte upp. Liksom sin far, Jona, och sin bror, Simon, försörjde han sig som fiskare på Genesarets sjö.

När en väckelse uppstod omkring Johannes Döparen drogs Andreas med. Och när Johannes vid Jordan pekade ut Jesus som ”Guds lamm”, hörde Andreas till dem som anade ordens oerhörda innebörd. Han blir den förste av apostlarna som Jesus kallar. I den bysantinska liturgin tilltalas han som Protokletos, ”den först kallade”. Andreas söker omgående upp sin bror och utbrister: ”Vi har funnit Messias!”

Andreas är särskilt omnämnd vid ytterligare tre tillfällen i evangelierna. Det första är när han finner pojken med de fem bröden och de två fiskarna och för honom till Jesus. ”Men vad förslår det för så många?” frågar Andreas, och får se Jesus utföra ett märkligt under.

Nästa gång är när Jesus har antytt att templet skall förstöras. Tillsammans med Petrus, Johannes och Jakob ställer då Andreas frågan: ”Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet på att tiden är inne för allt detta?” Som svar håller Jesus ett tal om Jerusalems förstörelse och tidens slut, där han manar sina lärjungar till vaksamhet. Vi behöver aldrig vara rädda för att ställa våra frågor till Jesus, men vi måste vara beredda på svar som inte alltid är enkla att förstå.

Det tredje tillfället i evangelierna när Andreas tar ett initiativ inträffar strax före påsken i Jerusalem. Några greker som kommit till högtiden för att tillbe, söker upp Andreas med en önskan om att få se Jesus. När Jesus hör det uttalar han orden om vetekornet som måste falla i jorden och dö för att bära frukt. Svaret rymmer en långtgående profetia: genom sin påsk skulle Kristus bli livets bröd inte bara för alla greker – kyrkan skulle omfatta alla folk och länder.

Liksom Simon Petrus kom till Rom för att utföra det uppdrag Jesus gett honom, betraktas Andreas i den tidiga kristna traditionen som den grekiska världens apostel. Inom den ortodoxa kyrkan vördas han som Konstantinopels förste patriark, på motsvarande sätt som Petrus i den Katolska kyrkan anses vara Roms förste biskop. Bandet mellan de två bröderna blir ett tecken på de två systerkyrkornas nära släktskap.

Enligt traditionen blev Andreas korsfäst likt sin mästare, fast på ett X-format kors, ett så kallat Andreaskors.

 

 

 

Comments are closed.