Synaxarium

Olika sätt att följa denna serie.
Inledning till detta Synaxarium.

August 18, 2017 - Filoxenos av Mabbug
August 17, 2017 - Charles Finney
August 16, 2017 - Roger av Taizé
August 15, 2017 - Gudsmoderns avsomnande
August 14, 2017 - Maximilian Kolbe
August 13, 2017 - Maximos Bekännaren
August 12, 2017 - John Henry Newman