Synaxarium

Olika sätt att följa denna serie.
Inledning till detta Synaxarium.

September 24, 2017 - Siluan av Athos
September 23, 2017 - Padre Pio
September 22, 2017 - Focas Trädgårdsmästaren
September 21, 2017 - Aposteln Matteus
September 20, 2017 - John Coleridge Patteson
September 19, 2017 - Paul Evdokimov
September 18, 2017 - Hildegard av Bingen