Synaxarium

Olika sätt att följa denna serie.
Inledning till detta Synaxarium.

February 18, 2019 - Martin Luther
February 17, 2019 - Janani Luwum
February 16, 2019 - Martin Bucer
February 15, 2019 - Sigfrid
February 14, 2019 - Kyrillos & Methodios
February 13, 2019 - Jordan av Saxony
February 12, 2019 - Broder Lorens av uppståndelsen