Synaxarium

Olika sätt att följa denna serie.
Inledning till detta Synaxarium.

November 22, 2017 - Columbanus
November 21, 2017 - C. S. Lewis
November 20, 2017 - Nilos av Ankara
November 19, 2017 - Nelly Hall
November 18, 2017 - Mechtild av Magdeburg
November 17, 2017 - Manfred Björkquist
November 16, 2017 - Gregorios Undergöraren