Synaxarium

Olika sätt att följa denna serie.
Inledning till detta Synaxarium.

November 19, 2019 - Nelly Hall
November 18, 2019 - Mechtild av Magdeburg
November 17, 2019 - Manfred Björkquist
November 16, 2019 - Gregorios Undergöraren
November 15, 2019 - Ida Andersson
November 14, 2019 - Paisius Velichkovsky
November 13, 2019 - Gregorios Palamas