Synaxarium

Olika sätt att följa denna serie.
Inledning till detta Synaxarium.

September 19, 2018 - Paul Evdokimov
September 18, 2018 - Hildegard av Bingen
September 17, 2018 - Dag Hammarskjöld
September 16, 2018 - Cyprianus av Karthago
September 15, 2018 - Joseph av Alaverdi
September 14, 2018 - Heliga Korsets upphöjelse
September 13, 2018 - Johannes Chrysostomos