Synaxarium

Olika sätt att följa denna serie.
Inledning till detta Synaxarium.

October 25, 2020 - Zamika el Aragawi
October 24, 2020 - Laura Petri
October 23, 2020 - Ambrosius av Optina
October 22, 2020 - Johannes Paulus II
October 21, 2020 - Johannes av Kronstadt
October 20, 2020 - William Booth
October 19, 2020 - Paulus av Korset