Synaxarium

Olika sätt att följa denna serie.
Inledning till detta Synaxarium.

October 18, 2019 - Evangelisten Lukas
October 17, 2019 - Ignatios av Antiochia
October 16, 2019 - Fredrik Sidwall
October 15, 2019 - Teresa av Avila
October 14, 2019 - Catherine Booth
October 13, 2019 - Madeleine Delbrêl
October 12, 2019 - Elisabeth Fry