TIDEBÖNERNA

I de dagliga tidebönerna följer vi en ordning som har sina rötter i den judiska bönetraditionen, och som utgjort klostrens gemensamma bön ända sedan den tidiga kyrkans dagar. Psaltarpsalmerna är kärnan i dessa böner. Med de första kristna ber vi Psaltarens böner i ljuset av evangelierna och Kristi liv, som gör dem till böner med en andlig och existentiell innebörd för våra liv i dag. Här deltar vi i Jesu egen bön till sin Fader, på samma gång som vi får ge uttryck för hela mänsklighetens längtan och nöd, glädje och smärta.

Vi arbetar just nu med att ta fram en ny serie användarvänliga tidebönsböcker med inspiration från Monastero di Bose, den ekumeniska kommuniteten i norra Italien. I januari 2015 togs vår första nya tidebönsbok i bruk. Den omfattar fyra veckors dagliga tideböner för ordinarie tid under året och innehåller Psaltaren i dess helhet. I december 2015 togs även boken med Tideböner för advent i bruk. Tidebönsböckrna kan beställas på adress: info@ekibs.se.