TIDEBÖNERNA

I de dagliga tidebönerna följer vi en ordning som har sina rötter i den judiska bönetraditionen, och som utgjort klostrens gemensamma bön ända sedan den tidiga kyrkans dagar. Psaltarpsalmerna är kärnan i dessa böner. Med de första kristna ber vi Psaltarens böner i ljuset av evangelierna och Kristi liv, som gör dem till böner med en andlig och existentiell innebörd för våra liv i dag. Här deltar vi i Jesu egen bön till sin Fader, på samma gång som vi får ge uttryck för hela mänsklighetens längtan och nöd, glädje och smärta.

I januari 2015 togs vår första nya tidebönsbok i bruk, Tideböner under året. Den omfattar fyra veckors dagliga tideböner för ordinarie tid under året och innehåller Psaltaren i dess helhet. Därefter har även utkommit Tideböner advent och Tideböner fastan.

I juni 2017 utkom första delen av Tideböner under året som provutgåva i norsk översättning.

Tidebönsböckerna kan beställas på adress: info@ekibs.se.