EUKARISTIN

 

Det regelbundna firandet av eukaristin, den måltid som skänker oss uppståndelsens näring, är den viktigaste källan till liv och läkedom för kommunitetens liv. Med den tidiga kyrkan delar vi tron att eukaristin gör kyrkan närvarande i hela dess fullhet. Den är bönernas bön, den handling genom vilken vi bär fram oss själva och hela världen till Gud. Eukaristin sammanfattar vår tro och skänker den kristna församlingen dess identitet. Den drar oss genom den helige Andes nedstigande in i det enhetens mysterium där vi förenas med varandra i Kristi gemenskap med sin Fader.

Söndag morgon kl 8.00 firar vi  mässa på Nya Slottet och varje onsdag 18.30 firas mässa på Antoniosgården.

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säbys Ökenmässa, med inspiration från kloster i Egypten och Syrien, firas för närvarande regelbundet i Göteborg (Vasakyrkan), Stockholm (S:t Eriks kapell), Åtvidaberg (Johanneskyrkan), Bergen (Domkyrkans Skrudshus) Drammen (Bragernes Kirke) Kristiansand. Se kalendarium för tider.