Profetians ande

 

När vi läser profetböckerna i Bibeln bör vi påminna oss gudsmannen Moses ord: ”Om ändå hela Herrens folk vore profeter!” Och vad aposteln Paulus skriver: ”Ni kan alla profetera.” För att inte tala om löftet som uppfylls med pingstdagens andeutgjutelse: ”Era söner och döttrar skall profetera.”

Profeternas ande är den Helige Ande, som sänkt sig ned över var och en av oss i dopet. Det bor en potentiell profet i varje kristen. Profetens roll är inte att spekulera i vad Gud skall göra i framtiden. Profeten gör Gud närvarande i nuet. Där profetisk Ande är verksam blir Guds ord så levande och verksamt att var och en förstår att Herren är mitt ibland oss.

Vu väntar inte bara på framtiden när profetians Ande vidrör våra hjärtan . Vi lever i den.

 

 

Comments are closed.