Passionstiden inleds

 

Med den femte söndagen i fastan inleds passionstiden på allvar: Stora fastans två sista veckor när vår tillbedjan allt tydligare sker i korsets heliga tecken. Nu gör Anden levande att av allt vi har att berömma oss av finns inget som är dyrbarare än vår Herres Jesu Kristi kors, genom vilket vi är döda för världen och lever för Gud.

Även om passionssöndagen i år infaller den 25 mars, när fastan för ett kort ögonblick bryts och kyrkan i tacksägelse firar Herrens bebådelse nio månader före jul, vänds våra blickar från denna söndag mot de händelser som är fastetidens mål, kyrkans källa och hela världshistoriens brännpunkt: Kristi påsk. Det som profeterna talat om och förebådat skall nu ske. Det som Israels befrielse ur Egypten pekade fram mot väntar nu på sin uppfyllelse.

För var och en som låter den tid som nu är kvar till påsk bli en förberedelse, ett helgande av hjärta och sinnen, kan påsken bli den stora och livsförvandlande händelse som gör allting nytt.

 

Comments are closed.