Den långa skuggan

 

När vi i går hörde ängelns budskap till Maria att hon skulle föda Guds son, fick vi en viktig påminnelse med två veckor kvar till påsk: Gud blir människa för att dö. Den tidiga kristna traditionen är överens om sambandet mellan inkarnationen och korset. Som Gregorios av Nyssa uttrycker det: ”att hans födelse skedde för att han skulle kunna dö, är mer sant än att hans död var en konsekvens av hans födelse.”

Korset är frälsningshistoriens mittpunkt. Den händelse som hela Jesu liv är orienterad mot, och som skänker varje annan händelse i hans liv mening. Korsets skugga sträcker sig ända tillbaka till bebådelsen. Hela Jesu liv, från det att Maria blir havande, befinner sig under ett gudomligt måste: han ”måste lida mycket” (Mark 8:31).

”Meningen med det mänskliga livet förblir i dunkel så länge livet varar”, skriver Hans Urs von Balthasar. Först med döden når det sin slutliga inriktning. Därför fullbordas Kristi återlösning av mänskligheten genom att han sväljs av döden.

 

 

Comments are closed.