Frälsningens dag

 

”Eftersom Jesus är till i evighet behåller han för alltid sitt prästämbete”, heter det i episteln från Hebreerbrevet den femte söndagen i fastan.

Men hur kan Jesus förbli präst när det samtidigt heter att han ”en gång för alla har offrat sig”? Om inga fler offer behövs, kan inte heller några präster behövas. Prästens viktigaste uppgift är ju att frambära offer.

Det säger oss att offret Jesus frambar ”en gång för alla” på Golgota, frambärs i ett evigt nu i himlen. Jesus upphör inte att vara präst, och han upphör inte att frambära sitt eget liv som offer. Det är denna prästtjänst och dess offer som vi görs delaktiga i när eukaristin firas, den måltid som de kristna från början talade om som ett ”offer”.

Offret behöver aldrig upprepas efter den dag det frambars på korset. Men i eukaristins åminnelsemåltid är det lika närvarande som om det frambärs i detta nu. Därför heter det: I dag är frälsningens dag!

 

 

Comments are closed.