Utblottelsens väg

 

Det är i dag 32 år sedan ”munken från östkyrkan”, fader Lev Gillet insomnade (se synaxarium). Denne gåtfulle och gränsöverskridande pilgrim hade en alldeles ovanlig förmåga att göra Bibeln ord, i synnerhet evangeliernas berättelser, levande.

Hans predikan var som hans liv: avskalad, enkel, livgivande. När han i ett brev till en vän reflekterade över sin egen kallelse kunde han urskilja enfaldens väg i Kristi efterföljd. Fader Lev skriver:

Ju mer jag rannsakar mig själv desto mer inser jag att ett liv ägnat åt att skapa och organisera, ett liv som ger resultat och framgång, inte är min kallelse… Vad som tilltalar mig är utblottelsens kallelse – att fritt utge sig utan några synliga resultat, Gud ensam känner ju frukten. Med andra ord: att mista sitt liv för att vinna det.

 

 

Comments are closed.