Kyskhetens ande

 

På Stora fastans trettiotredje dag ber vi på nytt Efraim Syrierns fastebön i kvällsgudstjänsten. Det första Efraim ber om befrielse från är lättjan, som riskerar att förgifta vår andliga energi. Det första han ber Gud att skänka honom är kyskhetens ande.

Om vi kan undvika att enbart förknippa kyskhet med sexualitet, anar vi hur det står för själva motsatsen till lättja. Det grekiska ordet för kyskhet, sofrosyne, kan ordagrant översättas med ”helhet”. Lättjan är en dimma som skymmer sikten så att vi inte ser verkligheten, vi blir söndrade. Om vi med kyskhet vanligen menar motsatsen till förvrängd sexualitet, är det för att brustenheten i vår karaktär blir som tydligast i en vilsen sexualitet – kroppen står inte längre i harmoni med anden.

Genom Kristi påsk sker det helande som skänker harmoni och enhet åt kropp och ande. Därför är fastans förberedelse för påsken en del av “arbetet på vår frälsning”, för att tala med Paulus.

 

 

Comments are closed.