Lasaroslördagen

 

En trosstärkande lördag utgör portal till Stilla veckan. I ortodox tradition bär den namnet Lasaroslördagen. Redan på 300-talet i Jerusalem inleddes firandet av Stora veckan, som den då kallades, kvällen före palmsöndagen med en gudstjänst i Betania, beläget på andra sidan Olivberget. Den hölls i ett kapell som kallades Lasarium, enligt traditionen platsen för Lasaros grav.

Uppväckandet av Lasaros är en händelse med djupgående innebörd, en profetisk akt som förebådar Jesu uppståndelse. På samma sätt som Johannes döparen träder fram som förelöpare mot slutet av adventstiden, får Lasaros rollen som förelöpare under fastetidens slutfas. Hans uppväckande är ett förebud om Kristi seger över döden.

Denna lördag läser kyrkan Johannesevangeliets elfte kapitel, och sjunger i sin liturgi: I Lasaros har Kristus redan förgjort dig, du död, och var är din seger, du helvete!

 

 

Comments are closed.