Den viktigaste gåvan

 

Den viktigaste andliga gåvan, menade många av kyrkofäderna, är tårarnas gåva. Be om att få den!

UnknownMan kan tycka att det finns viktigare saker att be om. Lev Gillet, alias munken från östkyrkan, kommenterar: “Den hjälp vi ger människor som lider blir ytlig och kortlivad om den inte springer fram ur tårar, medkänsla och barmhärtighet.”

Och han tillägger: “Om Gud ger oss gåvan att kunna gråta inför honom blir vi förändrade till hela vår varelse. Hur skulle ett brustet hjärta kunna känna högmod, hårdhet, ironi?

 

 

Förberedelse

 

Med en vecka kvar till askonsdagen går nu förfastan in i sitt slutskede, den förberedelse som ges oss inför den viktigaste av årets fastetider. Redan i början av 500-talet kom en sådan att förläggas innan själva fastetiden, och omfattade de tre närmast föregående söndagarna med deras mellanliggande veckodagar.

Förfastans namn anger dess uppgift: att förbereda hjärtat, tanken och handen för det som kommer. En tid av eftertänksamhet och beredelse för att jag inte skall överrumplas och stå oförberedd när vägen bär ut i öknen, metaforen för omvändelse, omvärdering och omprioritering.

Varje resa behöver planering. Nu får vi tänka igenom hur vi i år vill konkretisera vår fastevandring mot påsken.

 

 

Josefs utblottelse

 

 

Vi har denna vecka inlett läsningen av Josefsberättelsen i Första Moseboken, en av världslitteraturens pärlor. Den är en del av vår förberedelse inför fastan.

I Josefs utblottelse, som aldrig tycktes ta slut, ljuder Kristushymnen klart och rent: ”Han avstod från allt och antog en tjänares gestalt … därför har Gud upphöjt honom.”

Att Josef tog emot sitt liv ur Guds hand – även när det var som svårast – innebär inte att han aldrig grät. Men vi hör honom aldrig klaga.

Därför var han i Guds vilja lika mycket när han befann sig i Potifars hus, som när han upphöjdes till Faraos högra sida.

 

 

Vad som sägs

 

Går det att göra en distinktion mellan mystik och profetia?

De två uttrycken står naturligtvis nära varandra, och inte sällan möts de i en och samma person. Ändå finns en skillnad.

I den mystika erfarenheten är det viktiga vad som sker.
I den profetiska akten är det viktiga vad som sägs.

Med mystik menar vi människans direkta möte med Gud, intill förening. Detta går inte alltid att sätta ord på, och ska inte heller göras. Profetian däremot måste få ett uttryck. Medan mystikern har den goda vanan att dölja, är profetens uppgift att avslöja.

Allt som sker i det fördolda behöver inte uttalas, men det som sker kan göra mystikern till profet. Utan att hon talar om sig själv.

 

Den blockerade källan

 

Den 5 mars börjar Stora fastan. Som den viktigaste av årets fastetider föregås den av en förberedelseperiod, förfastan. Den inleds om två dagar, med den söndag som kallas septuagesima, och anspelar på att det nu är sjuttio dagar kvar till påsk.

Varje resa behöver planering och under förfastan får vi tänka igenom hur vi vill konkretisera vår fasta i år. Vi behöver också påminna oss skälet till att vi behöver en lite längre fasteperiod: Det finns en djup källa inom oss. Den källan är Gud. Men vi befinner oss inte alltid vid den källan. Som Etty Hillesum uttrycker det: ”oftare blockeras källan av stenar och bråte som döljer Gud. Då måste han grävas fram på nytt.”

Därför behöver vi fastan.

 

”Skulle jag inte bekymra mig om Nineve?”

 

Höger kan inte förväxlas med vänster och vänster med höger, utan att det får följder.

Det påminns vi om i dag, på Ninevefastans tredje och sista dag. En vecka innan förfastan inleds i västlig tradition, håller de orientaliska kyrkorna en tre dagar lång och mycket sträng fasta.

Nineveberättelsen i Jona bok är både utmanande och hoppfull. Gud ger inte upp om människan hur mycket hon än förhärdar sitt hjärta. När profeten klagar över att solen bränner hans huvud, säger Herren: ”Skulle jag inte bekymra mig om Nineve, den stora staden, där det bor över 120000 människor som inte kan skilja på höger och vänster – och dessutom många djur.”

Allt skapat finns i Guds blick, ingen är undantagen. Inte ens djuren. Guds dom är intyget på att Gud inte är likgiltig och att inte heller våra val är betydelselösa.

 

 

Askes kontra moral

 

Men vad är askes?

Ett skäl till att många får problem i sitt första möte med öknens asketer är att man läser dessa texter med moraliska glasögon.

En moralisk handling innebär att man avstår något för att det är dåligt. En asketisk handling att man avstår något även om det är gott.

Om en asket avstår från till exempel vin är det inte för att han tycket att det är klandervärt att dricka vin, han tycker det är mycket gott. Men han kan avstå – under ett helt liv, eller under fastan – för att växa i något som är godare.

I en moralisk värld förutsätts att en god handling alltid ska utföras av alla, på samma sätt som en dålig handling är förbjuden för alla. Men ökenlitteraturen är fylld av undantag, och dessa ger ett motsägelsefullt intryck. Askesen kan inte tillämpas generellt eftersom den inte hör hemma inom sfären rätt och fel. Askesens syfte är att bidra till en människas personliga mognad. De yttre gränsdragningar den enskilde behöver göra för att förvärva större inre uppmärksamhet, undanhålls alla nyfikna blickar.

Askes är den mest intima och privata av alla handlingar. Den utspelar sig mellan den enskilde och Gud. När den inte gör det, mister den all kraft.

 

 

Helt och hållet öga

 

”Synen är det ädlaste sinnet”, säger Johannes av Damaskus på 700-talet. Jag påmindes om det när jag igår besökte en unik ikonutställning i S:t Thomas kyrka i Vällingby. Här visas den närmaste månaden ikoner av några av Sveriges just nu förnämsta ikonografer.

Guds människoblivande har gett oss en bild av Gud. Därför kommer vi till tro genom ögat. Eller som en ökenfader uttrycker det: ”Man måste bli helt och hållet öga.” Var det inte detta som gjorde att Symeon och Hanna kände igen barnet som bars fram i templet, men inte de tusen prästerna som vistades där? Den helige Ande hade blivit deras öga.

Utan bilden finns ingen kristendom. Utan ögat ingen tro. Och utan askesen inget seende.

Ikoner kollage för web