Den som har ett inre liv

 

Vid ett besök i Malmö nyligen uppstod ett inspirerande bordssamtal med ett förtjusande seniorpar. Hon med en yrkesbana som högskolerektor och utbildare av lärare, som i slutet av 1970-talet skapat en ny, uppmärksammad modell för utbildning av religionslärare byggd på Martin Lönnebos klassiska verk Religionens fem språk; han var läkare och hade verkat över stora delar av Skåne.

Nu var de pensionärer sedan åtskilliga år, men bägge utstrålade nyfikenhet, livsaptit och skarpsinne. Jag undrade hur de tillbringade sin tid. Hur höll de sig levande?

– Varje förmiddag ägnar vi två timmar åt läsning, det är en vana vi har sedan många år, berättade de.

”De som har ett inre liv, förlorar det inte hur gamla de än blir”, skrev Georg Brandes.

 

 

Comments are closed.