Guds veto

 

I dag börjar Pilgrims vintermöte 2018, det senaste hölls för fem år sedan.

Temat är denna gång hämtat ur den tredje sången i Klagovisorna: Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny – stor är din trofasthet.

Dessa ord bör inte läsas, eller sjungas, utanför sitt sammanhang. De återfinns i Bibelns mest tröstlösa bok. Där står de som ett tecken på att ”Guds trofasthet är ett veto mot vår trolöshet”, som Walter Brueggeman uttrycker det.

Det är detta veto som samlar oss till vintermöte.

 

 

Comments are closed.