Förberedelsetid

 

Vi har nu inlett förberedelserna för Stora fastan. Som den viktigaste av årets fastetider har påskfastan av en förberedelseperiod, förfastan, som inleds med den söndag som kallas septuagesima, och anger att det är sjuttio dagar kvar till påsk.

Förfastan går tillbaka till 500-talet och består av de tre söndagar som föregår askonsdagen med deras mellanliggande veckodagar. Ortodox tradition har fyra söndagar i förfastan. Dessa kallas Publikanens och fariseens söndag, Den förlorade sonens söndag, Den yttersta domens söndag och Förlåtelsens söndag.

Förfastans namn anger dess uppgift. Den är en tid av eftertänksamhet och beredelse för att jag inte ska överrumplas och stå oförberedd när vägen bär ut i öknen, metaforen för omvändelse, omvärdering och omprioritering. Varje resa behöver planering, och under förfastan får vi tänka igenom hur vi vill konkretisera vår fasta under detta år.

 

 

Comments are closed.