Kyrkans prydnad

 

Allsmäktige, evige Gud,
du som pryder kyrkan, Kristi kropp,
med martyrernas vittnesbörd,
låt den härliga seger vi firar i dag
när den hellige Ignatios vann evig ära,
skydda oss nu och för alltid.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Bön i mässan på Ignatios av Antiochias minnesdag.

 

Bild: Ekumeniska Kommuniteten firar martyrmässa i Johannes döparens stavkyrka på Lia gård (Foto: Karin Høiland).

 

Comments are closed.